MateraceWysoka obciążalność Porównaj

DA VINCI DUO SIDE PL

Kolekcja Exclusive

Da Vinci Duo Side to hybrydowy materac, stanowi¹cy rewolucjê innowacjê w segmencie materacy ze sprê¿ynami kieszeniowymi. Podwójny system sprê¿yn kieszeniowych – multipocket 1000S i mikrosprê¿yn, jest systemem progresywnym, co czyni go odpowiednim dla szerokiej gamy klientów. Doskona³y proces kopiowania, wspomagany przez wysokiej jakosci szwajcarskie piany, pomaga w idealnym dopasowaniu siê sylwetki przy ma³ym i du¿ym obci¹¿eniu ortopedycznym. Dwustronna budowa, wykorzystuj¹ca pozwala wybraæ U¿ytkownikowi odpowiedni¹ twardosæ dla siebie. Od miêkszej strony znajdziemy komfortow¹, szwajcarsk¹ pianê EvoPoreHRC, natomiast od twardszej strony komfortow¹ piankê ViscoOrange oraz solidn¹ pian¹ Lavender. Umo¿liwia to te¿ zmianê strony u¿ytkowej podczas letnich upa³ów, aby zapewniæ sobie lepszy, zdrowszy mikroklimat snu. Ergonomiczna budowa, bardzo du¿a ilosæ punktów podparcia cia³a, zapewnia z ka¿dej strony materaca uczucie komfortu, odpowiednie wsparcie krêgos³upa oraz odpowiednie ukrwienie skóry. Proces regeneracji organizmu jest w tym momencie bardziej wydajny, a sam sen bardziej przyjemny, daj¹cy energiê na ca³y dzieñ pracy.

32 cm - 150 kg
Wysokość Fyziosystem Obciążenie Twardość
Gdzie kupić? Pokrowiec materaca

Pokrowiec Biorytmic to efekt synergii nowoczesnej nauki z tradycyjną chińską medycyną ludową. Ta rewelacyjna, przyjemna w dotyku i bardzo mocna tkanina, została wykonana z najbardziej zaawansowanych włókien pochodzenia roślinnego, w których umieszczono minerały wykorzystywane w chińskiej medycynie naturalnej. Minerały te promieniując naturalną energią wpływają na poprawę przepływu energii w ciele człowieka i prawidłową komunikację poszczególnych tkanek i organów naszego ciała. Wszystko to po to, aby przede wszystkim zapobiegać powstawaniu chorób. Stres, nerwy, depresja? Śpiący na materacu, wyposażonym w ten rewelacyjny pokrowiec dodatkowo odczuwają spadek negatywnych myśli, obniżenie poziomu stresu (który, jak wiemy, wpływa na powstawanie poważnych schorzeń) i znaczna poprawę samopoczucia podczas dnia. To, co mniej zauważamy, a dzieje się faktycznie - to znaczne zwiększenie odporności na infekcje, zakażenia. Wszystko to sprawia też, że człowiek śpi głębszym, nieprzerwanym snem, wyznaczanym tylko przez kolejne fazy snu NREM i REM. Doskonała absorpcja wilgoci z ciała człowieka i utrzymywanie stałego, suchego klimatu na powierzchni materaca, pozwala także regenerować się skórze, działając jak dobre spa. Stała temperatura, zbliżona naturalnej temperaturze ciała człowieka, zapobiega też przegrzewaniu się i wyziębianiu podczas snu. Ranek staje się przyjemnością, a życie staje się łatwiejsze jeżeli śpicie na materacu wyposażonym w tkaninę Biorytmic. Pokrowiec zastosowany w materacu Da Vinci Tripple Decker jest dla zwiększenia komfortu dodatkowo pikowany piana termoelastyczną. Skutkuje to jednak ograniczeniem w praniu - prać pokrowiec można w temperaturze do 30 st. C, bez wirowania.

Rdzeń materaca
    – 2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu – 3 cm termoelastyzcna pianka Visco – 5 cm pianka LAVENDER – sprê¿yny kieszeniowe multipocket 1000S o 7 strefach twardosci – 2 cm pianka LAVENDER – mikrosprê¿yny kieszeniowe – 3 cm pianka Swiss HRC
Parametry techniczne
Kolekcja Exclusive
Wysokość 32 cm
Twardość
Fyziosystem -
Obciążenie 150 kg
Rodzaj stelaża Nie
Pokrowiec pralny Tak, ręka 30°C
Problemy zdrowotne
Gwarancja (roku) 10
Kategoria